english  
domov o nas novice kontakt novičarska lista
 
  Domov  /  Zanimivo  /  Spirala življenja
   
 
 
Pot k sebi (9)
Nevrovadba
Psihoterapija (8)
Spirala življenja (8)
Prosto potapljanje kot meditacija (3)
Zanimivo - Spirala življenja

Cikli krize in koncentracije: Svetovne vojne, hladna vojna in 11. september
 

(prevod delov istoimenskega poglavja iz knjige Richarda Tarnasa Cosmos and the Psyche – z dovoljenjem avtorja prevedla Mojca Studen)

 

V tem poglavju bomo raziskali planetne cikele Plutona in Saturna [...] sledeči si trdi aspekti cikla Saturn – Pluton sovpadajo s še posebej težkimi zgodovinskimi obdobji, ki jih zaznamuje zelo očitna kvaliteta krčenja: obdobja mednarodnih kriz in konfliktov, močno se ojačijo reakcionarne sile in totalitarni impulzi, organizirano nasilje in zatiranje, in vse to včasih zaznamujejo trajne travmatične posledice. Te tri do štiri leta trajajoča obdobja zaznamuje občutek gravitacije in napetosti, kot tudi vsesplošno občutenje zaključka neke epohe: „konec dobe“, „konec nedolžnosti“, uničenje prejšnjega načina življenja, ki se sedaj, v retrospektivi tega obdobja, zdi, da je bil zaznamovan z vsesplošno razvajenostjo, dekadenco, naivnostjo, zanikanjem in pretiravanjem. Tako kot pri ciklih Uran – Pluton je tudi tu prevladujoča tema globoka transformacija, toda tu se sprememba dogaja skozi krčitev, konzervativne reakcije, krize in izničenja [...]

 

… Nazoren kompleks kvalitet, čustev in pomenov, ki so povezani s temi žalostnimi dogodki (glej tabelo – op. prev.) - začetek obeh svetovnih vojn, 11. september in njegove posledice – se prilegajo z neverjetno natančnostjo sintezi arhetipskih principov, ki so povezani z medsebojnim vplivom teh dveh planetov in so izraženi v svojih najbolj ekstremnih oblikah, tako negativnih kot pozitivnih: globoko pomembni dogodki s trajajočimi posledicami; nasilje in smrt v veliki dimenziji; ireverzibilno uničenje vzpostavljenega reda bivanja; kolektivno ojačanje razlik, antagonizmov in sovražnosti; razvoj obširnih, visoko discipliniranih, skrbno organiziranih razdiralnih sil; in vsesplošni občutek viktimizacije in trpljenja pod vplivom kataklizmičnih in zatiralnih zgodovinskih sil.

 

Bolj splošno je arhetipski kompleks Saturn-Pluton skozi zgodovino kazal tendenco sovpadanja vsesplošnega občutka, da je življenje posameznika določeno in omejeno z velikimi brezosebnimi silami različnih vrst – zgodovinskimi, političnimi, vojaškimi, socialnimi, ekonomskimi, sodnimi, biološkimi, elementarnimi, instinktivnimi – ki so premočne in dominantne, da bi lahko človek kot posameznik lahko vplival nanje. Opisani občutek ranljivosti je v zameno redno sovpadal z gonom po moči, kontroli in dominaciji. Včasih sta se ti dve strani tega širšega geštalta izrazili sočasno v dveh nasprotnikih ali nasprotnih skupinah, eden kot plenilec in drugi kot žrtev. Vendar sta prav tako pogosto ti dve strani sočasno kulminirali v isti osebi, skupini ali naciji, vsak del tega kompleksa je izzval drugi pol. Izkušnja globokega ponižanja zaradi nasilja, kršitve pravic in poraza je tako pogosto pospremila kompenzatorna potreba dokazati svojo jekleno trdnost, neobčutljivost in možnost maščevati se s smrtonosno močjo.

 

Obdobja trdih aspektov Pluton-Saturn zaznamujejo tudi prikazi osebne in kolektivne odločnosti, neupogljive volje, poguma in žrtvovanja; z intenzivno skoncentriranim, tihim prizadevanjem nasproti nevarnosti in smrti; s poglobljeno sposobnostjo moralnega razločevanja, rojenega iz izkušenj in trpljenja; in z transformiranjem in kovanjem trajnih struktur, tako materialnih, političnih kot tudi psiholoških[...]

 

Kot arhetipski princip je Saturn že dolgo povezan s skupkom pomenov, ki imajo kljub temu, da so več nivojski in raznoliki, opazno koherenco in konsistenco; trdno strukturo in limite materialne realnosti in umrljivosti, krčenje in omejitve, pomanjkanje in negiranje, delitve in konflikt, gravitacijo in resnost, nujnost in dokončnost, končanje stvari. Saturn prisili stvari do njihovega sklenitve in jih določa v njihovi končnosti. Izraža se v eksistenčnih realnostih kot je odraščanje, staranje, umiranje in smrt, delo in obveznosti, trpljenje in muka, teža časa in preteklosti, modrost pridobljena iz izkušenj. Saturn vlada avtoritetam, trdnosti, varnosti, zanesljivosti, ustaljenim tradicijam, status quoju, redu in sistemu, temu kar vztraja in vzdrži. Je pravi vzrok delovanja nujnosti, neizogibnega in neizbežnega.

 

V glavnih aspektih drugih planetov s Saturnom ustrezajoči fenomeni sugerirajo, da se Saturnov arhetip kombinira z drugim principom na tak način, da izrazi svoje karakteristične kvalitete in teme krčenja, realizma, delitve, pomanjkanja, materialnosti, trdega dela, sodbe, stroge avtoritete in tako naprej, vendar v tem primeru skotzi in preko arhetipskega principa, ki ustreza Plutonu. Posebej s trdimi aspekti Saturn izraža problematične potenciale česarkoli se dotakne[...].

 

… Med trdimi aspekti Saturn – Pluton se zdi, da plutonski principi dajo moč in poudarijo vsakega od zgoraj navedenih Saturnovih tendenc in kvalitet do, dostikrat, svojega maksimuma in v velikem obsegu. Poleg tega vpliva povečanja in poudarjanja, arhetip Plutona tudi dodaja v širši okvir svoje posebne kvalitete, ki vključujejo instinktivne in elementarne sile, titansko moč in nasilno intenzivnost, kršitve in uničenja, posmrtne in podzemne globine in revolucionarne spremembe[...].

 

Saturnov arhetip zaobjema vse kar vsebuje meje in omejitve. Definira in prizemljuje, omejuje in utrjuje. Izraža se v disciplini in kontroli, strogosti in togosti, represiji in zatiranju. Vlada sodbam, krivdi, odgovornosti za pretekla dejanja, napakam in pomanjkljivostim, porazu in padcem, krčenju in propadanju, depresiji in žalosti. V Nietzschejevi frazi je Saturn „duh gravitacije“, hkrati težak in temen. Po Freudovi terminologiji je „princip realnosti“, zamuja in se upira zadovoljstvu, predsatvlja ovire in ponižanja, ki jih prinesejo življenjske stiske. Saturn prinaša golo resnico: trdo, ne-odišavljeno, poučno, streznjujočo, dostikrat bolečo[...]

 

[...]Prva konjunkcija Saturna s Plutonom v dvajsetem stoletju je sovpadala z hitrim nastajanjem in erupcijo II Svetovne Vojne v letih 1913 – 16. Točna konjunkcija med tremi meseci: avgust, september in oktober 1914, ko je večina evropskih držav napovedala vojno druga drugi in so mobilizirale neznanske vojske, da so lahko začele grozljivo klanje v naslednjih mesecih in letih, vseskozi obdobje konjunkcije in še naprej.

Sledil je pravi kot, v letih 1921- 23, ki je sovpadal z odločnim pojavom fašizma in totalitarizma v Evropi, ki ga je v Italiji zaznamoval Mussolinijev prihod na oblast, Stalinovo zaseg mašinerije Komunistične Partije v Sovjetski Zvezi in začetek Hitlerjevega vzpona v Nemčiji[...]

Naslednja takšna poravnava. opozicija, ki se je raztezala od 1930- 33, je sovpadala z svetovno gospodarsko krizo in hitrim vzponom nacizma v Nemčiji in začetek Hitlerjevega diktatorstva, vzpon japonskega militarizma z invazijo na Mandžurijo in Kitajsko in povečana prevlada Stalinistične totalitarne kontrole v Sovjetski Zvezi: njegova politika vsiljenega kolektivizma in začetek masovnega stradanja nekaj milijonov Ukrajincev.

Nazadnje, zaključni pravi kot natančno sovpada z začetkom II Svetoven Vojne, najprej z 1° natančnim ujemanjem v avgustu in septembru 1993, ko je Nemčija zasedla Poljsko. Ta poravnava se je nadaljevala skozi najtemnejše obdobje nacistične prevlade v Evropi, Blitzkrieg, padec Francije in večina drugih zahodnih in severnih držav Evrope, mučna bitka za Britanijo, masivna Nemška invazija na Sovjetsko Zvezo, Hitlerjeva formulacija Končne rešitve in začetek holokavsta.

Prav tako je v tem obdobju – avgusta 1939, ko je bila poravnava prvič natančna, je Einstein, ki se je bal Nemškega nuklearnega projekta, podpisal usodno pismo Rooseveltu v katerem je pozval ameriško vlado, da razvije atomsko bombo (kar je kasneje označil kot „največjo napako“ njegovega življenja). Projekt Manhattan se je začel v naslednjih mesecih te poravnave.

Ta ciklični vzorec, ki skozi čas povezuje zgodovinske dogodke, ki imajo enako arhetipsko naravo se je ponovno začel z naslednjo konjunkcijo med leti 1946- 48 in natančno sovpada s pričetkom "hladne vojne", vzpostavitve "železne zavese" in dominacije Sovjetsek Zveze v Vzhodni Evropi. Oba termina - "hladna vojna" in "železna zavesa" – sta se pojavila v tem času in sta vsak posebej zelo karakteristična izraza arhetipskega kompleksa, ki ustreza Saturn-Plutonovim ciklom[...]

 

[...] Ugotovil sem, da se med trdimi aspekti Saturn – Pluton vedno, ko so na voljo zadostni zgodovinski podatki, sočasno pojavlja več kategorij različnih, vendar arhetipsko povezanih dogodkov. Naj navedem primer takšnega sinhronističnega vala – prva konjunkcija Saturn s Plutonom v trinajstem stoletju, ki se je zgodila med leti 1210 - 13. Podobno kot med prvo konjunkcija v dvajsetem stoletju 1914 – 16, so tudi takrat večino Evrope prevevale vojne in masovno nasilje, ki ga je ustvarjal konflikt med rimo katoliško cerkvijo in Svetim rimskim imperijem in z napori papeža Inocenca III, da bi izkoreninil heretike in nevernike ter si pokoril politične sovražnike Cerkve. Prav v teh letih so bili miroljubni Katari v južni Franciji preganjani in zažgani na grmadah, kot del Albigenzijanske križarske vojne. Leta 1212, v istem času torej, se je začela tudi otroška križarska vojna; rezultat tega pohoda je bila izguba petdeset tisočih otrok, ki so jih večinoma ugrabili preprodajalci sužnjev. V Aziji je mongolski osvajalec Džingiskan med isto konjunkcijo leta 1211 začel vsesplošno invazijo na Kitajsko.

 

Korelacija ciklov Saturn – Pluton z genocidi, etnocidi in masovnim pobijanjem je presenetljiva: v prejšnjem stoletju to vključuje masovno pobijanje Armencev, ki so ga izvajali otomanski Turki med konjunkcijo 1914- 15, smrt milijonov kulakov pod Stalinom, ki se je začela med opozicijo 1930 – 33, Hitlerjevo snovanje Končne Rešitve in masovnega pobijanja Židov, ki se je začelo med 1939 – 40 (Saturn – Pluton pod pravim kotom), pokol skoraj milijona Indonezijcev pod desničarskim vojaškim režimom 1965- 66, režim Kmerov, ki je kriv za poboj več kot milijona Kambodžanov – začel se je 1973- 75, vodi smrti v El Salvadorju med konjunkcijo 1981- 84, masovno pobijanje v Bosni in Ruandi, 1992- 94 (Saturn – Pluton pod pravim kotom) in nedavno, smrti več sto tisočih Sudancev v Darfurju, ki jih je zagrešila njihova lastna vlada med konjunkcijo 2000-04[...]

 

Trdi aspekti Saturn – Pluton od leta 1914

približno ujemanje (15°)

aspekt

natančno ujenanje < 1°

zgodovinski dogodki

aug. 1913-jun. 1916

0° konjunkcija

okt. 1914 – maj 1915

začetek I. svetovne vojne: avg. 1914

okt. 1921 – okt. 1923

90° (pravi kot)

jan. – okt. 1922

pojav fašizma in totalitarizma

jan. 1930 – okt. 1933

180° (opozicija)

feb. - dec. 1931

jan. 1933 Hitler postane nemški kancler

mar. 1939 – mar. 1941

90°

jun. 1939 – apr. 1940

začetek II. svetovne vojne: sep. 1939

jun. 1946 – sep. 1948

jul.- aug. 1947

začetek „hladne vojne“

dec. 1954 – okt. 1957

90°

dec. 1955 – okt. 1956

SSSR reokupira Madžarsko [...]

mar. 1964 – jan. 1968

180°

apr. 1965 – feb. 1966

začetek vojne v Vietnamu

maj 1973 – maj 1975

90°

aug. 1973 – jun. 1974

vojna Yom Kippur – mednarodna kriza

dec. 1980 – okt. 1984

okt. 1982 – jul. 1983

1982 izraelska invazija na Libanon

mar. 1992 – jan. 1995

90°

mar.1993 – jan. 1994

Bosna, Ruanda ...

jun. 2000 – apr. 2004

180°

jul. 2001 – jun. 2002

“11. september”

nov. 2008 – aug. 2011

90°

nov. 2009 - avg. 2010

“svetovan gospodarska kriza” … ?!

jan. 2018 – dec. 2021

dec. 2019 – jan. 2020

?!

 

 

Modra misel

"Svoboda je samo negativni vidik celotnega fenomena, katerega pozitiven vidik je odgovornost. V resnici je svoboda v nevarnosti, dase izrod v golo arbitrarnost in samovoljo, če je ne živimo v smislu odgovornosti."

Viktor Frankl

 
  nameni, cilji | zanimivo | pogosta vprašanja | novičarska lista | slovar izrazov  
 
  OSTANIMO POVEZANI     |  2010 © Most-si d.o.o. Vse pravice pridržane KAZALO STRANI | AVTORJI