Izberite jezik

Meditacija 

je namenjena vsem, ki želite nekoliko dlje in nekoliko globlje v svoji meditativni praksi. V centru Velosimed združujemo različne meditativne pristope in tehnike, v osnovi izhajamo iz Rinzaj Zen šole...Tečaj meditacije

Read More

Potovanje kot cilj

Tu najdete meditacije za vas...

V resnični meditaciji ni cilja, ali hotenja, nikamor nam ni treba iti ali biti karkoli posebnega, ničesar nam ni potrebno želeti ali doseči ... obstaja le koncentrirano zavedanje, obstaja le meditacija...

Najenostavneje lahko “potovanje je cilj” ponazorimo z obodom krogom. Obod kroga naj predstavlja našo življensko pot. Trenutno se nahajamo na neki točki tega oboda. Če pogledamo nazaj, verjetno čutimo, da smo že kar nekaj prehodili, da smo modrejši, da življenje in njegovo bistvo bolje razumemo... Če se zavedamo, da je to le ena od postaj, le ena od točk in se z njo ne poistiovetimo, nam novo znanje ne postane sveta resnica in jo ne zagovarjamo fanatično kot edino možno resnico, je naše življenje polno. Vemo, da smo v vsakem trenutku v drugi točki, da nobena točka na obodu kroga ni boljša od druge, konec koncev je vsak konec tudi začetek.

Raziskovanje meditativne zavesti v centru Velosimed vam ponuja odgovore in rešitve na večna vprašanja in iskanja, v tem procesu boste našli resnico na čisto svoj način, ki ustreza vašemu življenju – nihče vam ne bo vsiljeval svojega pogleda ali načina. V tem procesu boste ponovno srečali sebe in iz procesa boste prišli neskončno bolj živi in sposobni občudovanja in spoštovanja vsega živega in tudi sebe.

Read Less

V budizmu beseda Dukka, ki jo dostikrat prevajajo kot trpljenje ali nezadovoljstvo, dejansko pomeni kolo, ki se noče vrteti, kolo, ki je obtičalo v neki legi in noče naprej. Tak je običajni Ego – poln sebe, noče sprememb in zato ga je zelo strah, je negotov, jezen...

Tisto k čemer v budizmu stremijo pa je Sukha, torej da se kolo – enostavno – suka, vrti. Da je zavest osvobojena, da sami izbiramo in smo odgovorni za to izbiro. Če trpim, torej samo trpim, tu ni jadikovanja, ničesar ne dodajam trpljenju, prisotni smo v tem kar je z odprto, nenavezano, stabilno zavestjo ljubeče pozornosti do sebe in sveta okoli sebe. Če žalujem, grem lahko zares v žalovanje in tako postanem bolj odprt, čuteč, ranljiv, če se veselimo se veselimo polno iz vsega srca, brez zavor... Oziroma, da enostavno – smo.

O meditacijiMeditacijske prakse

V centru Velosimed učimo različne tehnike, ki nam omogočijo trenirati posamezne elemente zavedanje, ki so potrebni za maditativno zavest. Poleg tega se poglabljamo v različne tipe meditacijske prakse: čuječnost, metta bhvana, tong len, zazen, ki vsebjejo različne meditativne aspekte.

Od ostalih meditativnih šol se razlikujemo po tem, da upoštevamo širšo tradicijo iz katere budizem na splošno in Zen budizem še posebej, izhajata. Zato učimo tehnike mešanja qi-ja in prāṇe,, saj se v praksi zazen, sedeče meditacije, kroženje mikrokozmične orbite samodejno razvije skupaj s kroženjem qi. Na tej točki imamo s posebnimi dihalnimi vajami ter vajami za vizualizacijo neposreden dostop do dveh glavnih funkcij prāṇe in meditacije, ki ustvarjata globoko spokojnost in olajšata meditativno absorpcijo, dokler meditant zmore vstopiti v to stanje zavesti po lastni volji in to stanje ni več le srečni slučaj.

Read MoreDialog Glasov

Moj učitelj patriarh Genpo Roshi je prišel preko zahodnjaške psihoterapevtske metode, imenovane Dialog glasov (razvila sta ga dr. Hall in dr. Sidra Stone), preko idej Carla G. Junga, Fritza Pearlsa in seveda tradicije Zena do procesa, ki ga imenuje Velika Zavest, Veliko Srce.

Ideja Dialoga glasov je, da če želimo govoriti z določenim aspektom našega Jaza oziroma z določenim glasom, ki je eden od sestavnih delov Jaza, potem naša zavest naredi preskok oziroma premik in naenkrat se znajdemo v tem aspektu/glasu – postanemo ta glas. Po drugi strani je proces Velika Zavest, Veliko Srce logična zgodovinska posledica buda darme (poti budizma), ki je od Indije, Kitajske, Japonske, Mongolije, Tibeta, … našla v vsaki od teh kultur svoj specifični izraz, tako da so bistvene prvine budizma lahko živele v vsaki od teh različnih tradicij. Proces Velika Zavest, Veliko Srce je torej neke vrste zahodnjaški način Zen budizma in njegovih temeljnih idej.

Read MoreDuhovnost pobeg iz realnosti!?

Mnogi duhovni sistemi definirajo cilj duhovnega iskanja kot raztapljanje osebnih meja in združitev z Duhom/Božjim in hkratnim zanikanjem vsega tuzemskega, odpovedovanje vsem materialnim dobrinam, zaničevanje in zatiranje "mesa"... Vendar pa ljudje, ki so se na svoji poti notranjega raziskovanja dejansko srečali z Absolutno Zavestjo vedo, da vsebuje postavljanje končnega cilja kot združitev z najvišjim principom resen problem. Ti ljudje se zavedajo, da Absolutna Zavest ali Neskončna Praznina predstavlja ne samo konec duhovnega iskanja, temveč tudi začetek.

Duhovni princip ne ponuja le ponovne združitve ločenih, temveč je tudi odgovoren za ločitev in razdelitev prvotne enosti. Ustvarjanje svetov, ločenosti, neskončno vrsto različnih pojavnosti, entitet, je očitno osnovna „potreba“ Absolutne Zavesti. Ta notranja potreba Absolutne Zavesti, Duha Boga ali kakorkoli že ta osnovni princip ustvarjanja imenujemo, je lepo izražena s sufijskim rekom: „Bog želi videti/izkusiti Boga“. Svet pluralnosti torej predstavlja pomemben komplement božjemu stanju nediferenciranosti. V kabalistični terminologiji: „Ljudje potrebujejo Boga in Bog potrebuje ljudi.“

Read Less

Na najbolj osnovnem nivoju vesoljne drame se torej odvija nenehna igra med dvema silama: hilotropno ali centrifugalno, ki ustvarja svetove, dualnost, kreira materijo in holotropno ali centripentalno, ki teži nazaj k celovitosti, enosti, ne-dualnosti, ne-jazu, nazaj v neizraženo Vesoljno Praznino, ki hkrati kot potencial vsebuje vse možnosti izraza – in s tem je krog zaključen.

Neizražena Univerzalna Zavest hlepi po izrazu in skozi svoj ustvarjalni princip ustvarja neštete svetove, bitja, zakonitosti, omejitve, dualnosti, ... ustvarjena bitja pa si želijo združitve s svojim božjim virom, ker vidijo svojo ločenost, individualnost, dualnost, omejenost, začasnost… kot nepopolno in kot izvor bolečine in trpljenja.

Očitno je torej, da niti pojavnost ločenih entitet, niti nediferencirana Enost sama po sebi ni popolnoma zadovoljiva. Kakšna je torej alternativa? Zavračanje dane realnosti kot nekaj kar je nepomembno, nevredno in želja ubežati nalogam in izzivom, ki nam jih ta svet nalaga ni nobena prava rešitev. Vse bolj postaja jasno, da izkustveni svetovi, tudi naš materialni svet, predsavljajo ne samo pomemben in dragocen, temveč tudi absolutno potreben komplement k nediferencirani Absolutni Zavesti, ki vse te svetove tudi ustvarja. Po drugi strani smo se naučili – po trdi poti – da iskanje izpolnitve in sreče skozi materialne dobrine pomeni slepo ulico in to hlepenje in prisvajanje materije udari nazaj z uničujočo močjo. To se ne kaže le na individualnem nivoju, temveč v vsesplošni krizi človeštva, ko smo se znašli pred grožnjo svetovne ekološke katastrofe, ki smo jo sprožili sami s svojim nenasitnim pohlepom.

Edina zadovoljiva rešitev te dileme mora torej zaobjeti tako zemeljsko kot transcendentalno dimenzijo – oboje, svet oblik in pojavnosti ter Brezoblično, Neskončno Praznino – Boga, če hočete.

Svet v katerem živimo nam nudi neskončne možnosti izraza, iskanja, uživanja, življenja... Le kot učlovečeni, ločeni individuumi lahko doživimo lepoto nočnega neba z neštetimi zvezdami, galaksijami, lahko uživamo v lepoti Narave, ljubimo, uživamo v ekstazi telesne ljubezni, imamo otroke in občutimo popolno brezpogojno ljubezen, poslušamo Mozarta in Bacha, občudujemo umetnine Michelangela... se potopimo v lastno zavest in odkrivamo njeno neskončnost in začutimo božjo iskro (tudi) v sebi.

Da najdemo zadovoljivo rešitev dileme (ali materialno ali duhovno), se moramo obrniti navznoter in se odpraviti na sistematično notranje raziskovanje. Na tem potovanju bomo odkrili in raziskali skrite dimenzije nas in naše realnosti in  preko teh spoznanj bo naša identifikacija z Egom in našim telesom postajala vedno bolj ohlapna in tudi vedno bolj nezanimiva. Zaradi pragmatičnih vzrokov se bomo še naprej identificirali z „skin-encapsulated ego“ (Allan Watts), vendar se začnemo zavedati, da to ni edina možnost, da je le del igre... Če skozi to iskanje pridobimo zadosti znanja in zavedanja o svoji transpersonalni dimenziji bivanja, ki vsebuje tudi našo pravo identiteto, postane vsakdanje življenje dosti lažje, bogatejše in … vredno življenja! Dilema med materialnim in duhovnim izgine; lepota, resnica in dobrota so elementi sinteze tej dilemi...

Ko se naše iskanje nadaljuje, slej ko prej odkrijemo tudi esencialno praznino, ki napolnjuje vse pojavnosti. Budistična filozofija uči, da nas spoznanje o navideznosti vsega pojavnega sveta in njegova praznost, odreši trpljenja in popolnoma osvobodi. To budistično učenje vsebuje tudi spoznanje, da vera v kakršnokoli ločenost, vključno z našo ločenostjo je le iluzija. Budisti zavedanje o bistvu sveh stvari – Neskončni Praznini in o tem, da v resnici ločeni jaz ne obstaja imenujejo anatman: zavest ne-jaz.


Pozitivni učinki meditacije na telo in duha

{{modality}} naši meditanti poročajo o:

  • večji notranji mir
  • večja sposobnost "biti v trenutku"
  • manj stresa
  • manj nevroticizma
  • boljše razumevanje sebe
  • lažje sprejemanje in sočut do bližnjih in tudi drugih ljudi na splošno
  • lažje obvladovanje življenskih preizkušenj
  • globoko zavedanje in čutenje sebe
  • globoko spoštovanje do vsega življnja 
  • zavedanje lepote življenja

Kontaktirajte nas